Категории

Информация

Осъществявайки достъп до уеб сайта на ТЕКИС ЕООД, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници.

Съдържание на сайта
Съдържанието на уеб страниците на ТЕКИС ЕООД е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на ТЕКИС ЕООД освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Вие имате право да разглеждате уеб страниците на ТЕКИС ЕООД на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на ТЕКИС ЕООД за това. Някои индивидуални документи в нашите уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

Точност и истинност на информацията
Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. ТЕКИС ЕООД не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. ТЕКИС ЕООД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време.

Гаранции
Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. Пикадили ЕАД не е отговорно за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако ТЕКИС ЕООД е било предупредено за вероятността за такива вреди.

Лична и некомерсиална употреба на информацията
Сайтът на ТЕКИС ЕООД е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на ТЕКИС ЕООД и този уеб сайт.


Промяна на правилата и условията за ползване на сайта ТЕКИС ЕООД си запазва правото да модифицира тези правила по всяко време без предварително известяване. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Това споразумение между ТЕКИС ЕООД и посетителите на сайта се прилага, докато една от страните не го прекрати. Вие можете да го прекратите преставайки да използвате и достъпвате уеб сайта на ТЕКИС ЕООД и унищожавайки материалите, които сте "свалили", принтирали или по какъвто и да е начин запазили от нея. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които той предлага.

Вашето съгласие с правилата и условията за ползване на сайта
Посещавайки вече уеб страниците на ТЕКИС ЕООД, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки корпоративният ни уеб сайт.

Контакт с нас
Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта на ТЕКИС ЕООД и работата с него, моля изпращайте своите писма на e-mail: office@tekisbg.com

С по-нататъшното си присъствие и използване на нашия уеб сайт, считаме че приемате параметрите на това изявление.