Вентили високо налягане

Информация

Вентили високо налягане

Вентили, филтри и възвратни клапи предимно от кована стомана за  високо налягане и температура. Различни размери и начини на присъединяване. Работни температури от -30°С до +540°С и работни налягания до 140 бара.

Вентили високо налягане Няма продукти в тази категория.

Подкатегории

  • Спирателни и Иглени...

    Вентили предимно от кована стомана за  високо налягане и температура. Различни размери и начини на присъединяване. Работни температури от -30°С до +540°С и работни налягания до 140 бара.

  • Филтри и възвратни клапи

    Филтри и възвратни клапи  предимно от кована стомана за  високо налягане и температура. Различни размери и начини на присъединяване. Работни температури от -30°С до +400°С и работни налягания до 140 бара.